БългарскиБългарскиEnglishEnglish


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 
Изпробвай безплатно
Купи сега
Внедряване
Изпробвай безплатно
Цени
Купи сега
Внедряване Внедряване

Внедряването на Преслав ERP означава преработка на системата и въвеждане в действие по такъв начин, че възможно най-добре да отговори на вашите конкретни нужди.

 

В зависимост от вашите изисквания, ние можем да създадем нови функционалности и да преработим съществуващите, за да бъде системата в най-висока степен удобна за вас.

 

Внедряването е съвместен процес, в който заедно с вас трябва да изминем пътя до най-доброто интегриране на Преслав ERP във вашата дейност.

 

Цените и сроковете за внедряване са индивидуални. Можем да ги определим след като се запознаем в подробности с вашите изисквания и потребности.

 

Внедряването преминава през следните етапи:


1. Консултиране по внедряване на ERP система
Консултирането включва анализ на потребностите на клиентите и тяхната дейност, както и оценка за възможностите на системата за работа в предприятието и нейния икономически ефект за клиента. 
 
2. Адаптиране на системата за конкретния клиент
В този етап може да се направи  промяна на системата, така, че тя да отговаря на конкретните нужди на клиента. При процеса на адаптация се изграждат документите, връзките между тях и се добавят всички функционалности на системата, които са необходими на клиента.. Процесът завършва с обучение на служителите и  въвеждане на данните за предприятието.

3. Поддръжка на системата
Поддръжката на системата гарантира нейната работа, осъвременяване и промени в зависимост от изменящите се нормативна база или правила на бизнеса. Поддръжката включва още добавяне на нови функции или изменение на съществуващи такива н системата. Поддръжката е постоянен фактор за развитие и приложение на системата  в предприятието.
 

На страницата Детски колички в Интернет е представена възможността на интегриране с електронен магазин.