БългарскиБългарскиEnglishEnglish


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
 
Изпробвай безплатно
Купи сега
Клиентска поддръжка
Обучение
Често задавани въпроси
Поддръжка Често задавани въпроси

Какво е ERP?
Enterprise Resource Planning (ERP) е софтуер, който управлява цялата информация и функции на даден бизнес или компания.

ERP системи за управление на бизнеса са предназначени да управляват, планират и оптимизират ресурсите на дадено предприятие.
С ERP системите се унифицира процеса на управление и води до по-лесно вземане на решения.
ERP системите управляват  бизнес цикъла на работа – постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба.
Целта на ERP системите e да се улесни потока от информация между всички бизнес процеси в рамките на предприятието и улесняване обмена на информация с други компании.

 

Защо ERP система?

 • дава възможност за пълен контрол и взимане на правилни управленски решения;
 • осигурява бъро извличане на информация;
 • помага за по-ефективно управление на персонала;
 • съдейства за прогнозиране на продажбите и оптимизация на дейността;
 • улеснява проследяване на поръчките, от приемането до изпълнението;
 • дава възможност за проследяване на приходите;
 • позволява засилено наблюдение и прогнозиране на бизнес процесите;
 • подобрява обслужването на клиентите и тяхната удовлетвореност;
 • осигурява по-ефективно използване на  времето, ресурсите и активите на фирмата; 
 • води до намаляване на разходите;
 • защитава поверителни данни;
 • прави ви конкурентни.

 

Какво включва клиентската поддръжка?
 
Клиентската поддръжка включва не само решаване на технически проблеми, но и консултиране при всякакви въпроси свързани с използването на системата.
 
Колко време е необходимо за обучение преди използване на системата?
 
Предвиденото първоначално обучение в рамките на 2 часа, което е включено в таксата за инсталиране на системата, обикновено е достатъчно, за да навлезете в основните функции на системата и да започнете работа.
 

Какво сочи статистиката  за ефекта от успешното внедряване на система от клас ERP?
- намаляване на оперативните разходи с 20%
- намаляване на разходите за ресурси със 17%
- намаляване на времето за изпълнение на доставки с 19%.
 

(Why ERP Systems Are More Important Than Ever?, публикувана в CIO US, January 29, 2008)